Thời gian Hiệu Triệu Thần Binh: 17.01 - 30.01.2020
Tham gia ngay sự kiện Hiệu Triệu Thần Binh để đổi Huy Hiệu lấy các phần quà hấp dẫn, đồng thời, triệu hồi những trang phục Thần Binh yêu thích!